10. decembris

 • Darbinieku nosūtīšana un e-formas iniciatīva
 • Eiropas iniciatīva par individuālajiem apmācību kontiem, lai sekmētu līdzdalību apmācībās
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13. decembris

 • Komisijas priekšlikums par darba apstākļu uzlabošanu platformu darbā
 • Sociālās ekonomikas rīcības plāns
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

20. decembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa

9. novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

10. novembris

Padomes secinājumi par ilgtspējīgu darbu mūža garumā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

12. novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

15. novembris

Padomes secinājumu projekts par mākslīgā intelekta ietekmi uz dzimumu līdztiesību darba tirgū

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

23. novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

11. oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvs projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

18. oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

19. oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

20. oktobris

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

25. oktobris

Padomes secinājumu projekts par mākslīgā intelekta ietekmi uz dzimumu līdztiesību darba tirgū

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

27. oktobris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kirzemniece

29. oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

8.septembris

Komisijas paziņojums par ES stratēģisko ietvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027.gadam. Darba aizsardzība mainīgā darba pasaulē

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13.septembris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.10/2021 “Dzimumu līdztiesības integrētā pieeja ES budžetā: laiks no vārdiem pievērsties darbam”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

15.septembris

Padomes rezolūcijas projekts par jauno Eiropas programmu pieaugušo izglītībai 2021.–2030.gadam

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

16.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

20-21.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23.septembris

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

24.septembris

Padomes secinājumu projekts par mākslīgā intelekta ietekmi uz dzimumu līdztiesību darba tirgū

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

28.septembris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.10/2021 “Dzimumu līdztiesības integrētā pieeja ES budžetā: laiks no vārdiem pievērsties darbam”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

30.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

6.jūlijs

Slovēnijas prezidentūras programmas prezentācija

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14.-15.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

19.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

3.jūnijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvs projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

22.jūnijs

 • Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr.10/2021 “Dzimumu līdztiesības integrētā pieeja ES budžetā: laiks no vārdiem pievērsties darbam”
 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

29.jūnijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvs projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

4.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

5.maijs

Padomes secinājumu projekts par teledarbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

10.maijs

Padomes secinājumu projekts par Covid-19 sociālekonomisko ietekmi uz dzimumu līdztiesību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

11.maijs

Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti stratēģiju 2021.-2030.gadam

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

12.maijs

Padomes ieteikuma projekts, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

17.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

18.maijs

Padomes secinājumu projekts par teledarbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

19.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvs projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

21.maijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

28.maijs

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs

 

12.aprīlis

 • Padomes ieteikuma projekts, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

13.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

16.aprīlis

 • Pārskats par teledarbu
 • Padomes secinājumu projekts par teledarbu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

20.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

22.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts par Covid-19 sociālekonomisko ietekmi uz dzimumu līdztiesību
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

23.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti stratēģiju 2021.-2030.gadam
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

26.-27.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

28.aprīlis

 • Padomes ieteikuma projekts, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

5.marts

 • Zaļā grāmata par novecošanu “Paaudžu solidaritātes un savstarpējas atbildības veicināšana”
 • Stratēģija par personu ar invaliditāti tiesībām
 • Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

8.marts

 • Eiropas Sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns
 • Rekomendācijas projekts par efektīvu aktīvo atbalstu pēc Covid-19 krīzes (EASE)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

19.marts

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

22.marts

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

23.marts

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

30.marts

 • Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti stratēģiju 2021.-2030.gadam
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

31.marts

 • Dzimumu līdztiesība un Covid-19 sociālekonomiskā ietekme
 • Attālinātais darbs un dzimumu līdztiesība
 • Padomes secinājumu projekts par Covid-19 sociālekonomisko ietekmi uz dzimumu līdztiesību
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

4.februāris

 • Padomes ieteikuma projekts par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību
  • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs

 

12.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par 2021.gada Vienoto nodarbinātības ziņojumu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

16.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par novecošanas jautājumu integrēšanu rīcībpolitikās
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

 

7.janvāris

 • Portugāles prezidentūras programmas prezentācija
 • Komisijas dara programmas 2021.gada 1.pusgadam prezentācija
  • Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

11.janvāris

 • Padomes secinājumu projekts par novecošanas integrēšanu publiskajās politikās
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14.janvāris

 • Padomes ieteikuma projekts par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību
  • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas pārstāvis

20.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27.janvāris

 • Padomes secinājumu projekts par novecošanas integrēšanu publiskajās politikās
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

29.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga