Priekšlikumi: līdz 02.08.2021.
Atbildīgais: Ivita Krastiņa, 64331820, ivita.krastina@lm.gov.lv
Zita Mustermane, 67021649, zita.mustermane@lm.gov.lv