Labklājības ministrijas kā par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordināciju atbildīgās institūcijas analīzes kopsavilkums par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā par pārskata periodu no 01.01.2017. līdz 31.12.2018.

Kopsavilkums

Pielikumi

Labklājības ministrijas kā par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordināciju atbildīgās institūcijas analīzes kopsavilkums par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā par pārskata periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

Kopsavilkums

Pielikumi