2020. gada 1. janvārī par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2019. gada 1. janvāris – 30. jūnijs) kļuva Horvātija.

Eiropas Savienība saskaras ar būtiskām pārmaiņām darba tirgū, kā arī demogrāfiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem, ko rada globalizācija. Tāpēc Horvātijas prezidentūra būtisku uzmanību plāno pievērst demogrāfijas jautājumiem un politikām, lai uzlabotu nodarbinātības un dzīves apstākļus un sekmētu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Prezidentūra par šiem jautājumiem plāno organizēt konferenci un izstrādāt Padomes secinājumus.

Īpašu uzmanību Horvātija pievērsīs arī nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai, īpaši tādās sabiedrības grupās kā bērni, personas ar invaliditāti un romi. Plānots organizēt konferenci par integrētu pieeju, lai aizsargātu bērnus no vardarbības, nabadzības un sociālās atstumtības.

Dinamisks darba tirgus pieprasa jaunas prasmes un zināšanas, tādējādi palielinot mūžizglītības un apmācību nozīmi ražīguma, inovāciju un konkurētspējas sekmēšanai. Horvātijas prezidentūra organizēs konferenci par mūžizglītību un prasmēm, kā arī sagatavos Padomes secinājumus par prasmju attīstību.

Vienlaikus Prezidentūra veicinās diskusijas par darba apstākļu pielāgošanu jaunajiem izaicinājumiem, kā arī kvalitatīvu darba vietu radīšanu. Tādējādi uzmanība tiks pievērsta elastīgam darbam, darba un ģimenes dzīves saskaņošanai un labklājībai darbā.

Savukārt attiecībā uz vienlīdzīgām sieviešu un vīriešu iespējām plānota konference par ierobežojumiem sieviešu līdzdalībai darba tirgū, ņemot vērā tādus faktorus kā aprūpes bērniem un citiem aprūpējamajiem ģimenes locekļiem pieejamība, nedroša nodarbinātība, aizskaršana darba vietā. Horvātijas prezidentūra par šiem jautājumiem sagatavos arī Padomes secinājumus.

Horvātijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://eu2020.hr/