Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.4.1.2.
Plānotais finansējums: 4 000 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 3 400 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 600 000 EUR)
Mērķis: Atbalsta sniegšana nemotivētiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
Mērķa grupa:

-

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

-

Atbalstāmās darbības:

-

Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: -
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Labklājības ministrija
Sadarbības partneri: Pašvaldības
Pasākuma īstenošanas noteikumi: -
Vienkāršotās izmaksas:

-

Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Jānis Laucis

Vecākais eksperts
janis.laucis [at] lm.gov.lv