Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

Priekšlikumi: līdz 07.05.2021.
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556, Irena.Salmane@lm.gov.lv