Ministru kabineta noteikumi  “Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu īstermiņa valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu”

Priekšlikumi: līdz 07.05.2021.
Atbildīgais: Irēna Salmane, 67021556 , Irena.Salmane@lm.gov.lv