2019.gada 21.jūnijā Starptautiskā darba konference tās 108.sesijā pieņēma Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (turpmāk - Konvencija Nr.190), kā arī Rekomendāciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos.

Konvencija Nr.190 ir pirmais starptautiskais instruments, kurā skaidri noteikas tiesības uz darbu, kas ir brīvs no aizskarošas izturēšanās un vardarbības. Jaunais regulējums aptver visu sektoru darbiniekus neatkarīgi no līgumiskā statusa, personas, kuras atrodas apmācībās, darbiniekus, ar kuriem izbeigtas darba attiecības, brīvprātīgos, darba meklētājus, kandidātus uz darba vietām, personas, kuras izpilda darba devēja pienākumus, kā arī dažāda veida vardarbības un aizskaršanas formas.

Konvencija Nr.190 attiecas uz noteiktām ES tiesību jomām, bet ES tai pievienoties nevar, jo Konvencijas Nr.190 dalībnieces var būt vienīgi valstis. Tāpēc ES interesēs ir, lai ES dalībvalstis varētu ratificētu Konvenciju  Nr.190. Ņemot vērā iepriekš minēto, Eiropas Komisija 2020.gada 22.janvārī publicēja Padomes lēmuma projektu, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (turpmāk – lēmuma projekts). Vairākas Konvencijas Nr.190 normas skar ES tiesību aktos ievērtās jomas, piemēram, sociālo politiku attiecībā uz darba aizsardzību un vienlīdzīgu vīriešu un sieviešu pieeju nodarbinātībai, kā arī diskriminācijas izskaušanu.

Lēmuma projekts pilnvaro dalībvalstis ratificēt konvencijas daļas, kas ietilpst ES kompetencē, un iesaka to paveikt pēc iespējas ātrāk, vēlams līdz 2022.gada 31.decembrim.

Kontaktpersona:

Ineta Vjakse

Departamenta direktora vietniece
ineta.vjakse [at] lm.gov.lv