2022.gada 8.martā Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu. Priekšlikuma mērķis ir efektīvi apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē visā Eiropas Savienībā, nosakot kriminālatbildību un sankcijas par attiecīgiem nodarījumiem, stiprinot cietušo aizsardzību un tiesu iestāžu pieejamību, nodrošinot atbalstu cietušajām personām, kā arī sekmējot prevenciju, koordināciju un sadarbību šajos jautājumos.

Priekšlikums paredz, ka dalībvalstis nosaka sodus par noziedzīgiem nodarījumiem (izvarošana, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, intīma rakstura vai manipulētu materiālu kopīgošana bez piekrišanas, kibervajāšana, kiberuzmākšanās, kūdīšana uz vardarbību u.c.), paredz atbildību pastiprinošus apstākļus utt. Priekšlikums paredz arī nosacījumus attiecībā uz izmeklēšanu, nosaka vadlīnijas tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm, paredz materiālu izņemšanu izmeklēšanas procesā, kā arī kompensācijas.

Vienlaikus personām, kas cietušas no vardarbības, būtu pieejami Direktīvā 2012/29/ES minētie specializētie atbalsta dienestu pakalpojumi:

  • konsultācijas un informācija par attiecīgiem juridiskiem vai praktiskiem jautājumiem, piemēram, par mājokli, izglītību, apmācībām un palīdzības pieejamību, lai atrastu jaunu darbu;
  • nosūtīšana uz medicīniskām kriminālistikas ekspertīzēm;
  • atbalsts kibervardarbībā cietušām personām, tostarp konsultācijas par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un pasākumiem ar noziegumu saistīta tiešsaistes satura dzēšanai.

Priekšlikums nosaka arī specializētu atbalstu, tostarp izvarošanas upuru krīzes centrus, atbalstu no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas, kā arī no seksuālās uzmākšanās darbā cietušām personām. Paredzēts arī palīdzības tālrunis vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē upuru atbalstam, kam jābūt pieejamam visu gadu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un bez maksas. Savukārt, ja cietušais ir bērns, bērna interesēs iestādēm būtu jāsniedz vecumam atbilstošs atbalsts.

Kontaktpersona: 

Lelde Kēla

Vecākā eksperte
Lelde.Kela [at] lm.gov.lv