Ilgums: 2012. gada 1. janvāris - 31. decembris

Vieta: Pilotprojekts notiek vienlaicīgi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Finansējums: Ls 6430 (100% Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējums)

Projekta mērķis: iepazīstināt ar vienlīdzīgu iespēju zēniem un meitenēm jautājumiem pirmsskolas skolotājus un vecākus, mazināt stereotipus par vienu vai otru dzimumu, kā arī veicināt skolotāju un vecāku izglītotību par šiem jautājumiem. Visi, kas strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem Metodiskajā materiālā var smelties iedvesmu tam, kā atteikties no iesīkstējušiem priekšstatiem par meiteņu un zēnu spējām, prasmēm, savam dzimuma „piedienīgu" uzvedību un ļaut viņiem būt tādiem, kādi viņi ir, neierobežojot viņu iespējas tikai tāpēc, ka meitene vai zēns.

Rezultāti: iespiestas 500 divpusējas pirmsskolas vecuma bērnu grāmatas "Todien, kad Kārlis bija Karlīna" un "Todien, kad Rūta bija Rihards" un 500 metodiskās brošūras pirmsskolas skolotājiem „Bērnu dārzi, kuros vieta ir PepijPrinčiem un PirātPrincesēm". Uzfilmēta „mācību filmiņa" citiem bērnu dārziem un audzinātājām pilotprojekta bērnu dārzā „Bitīte" kā strādāt ar šo grāmatu ar bērniem.

Aktivitātes: Sadarbībā ar Ķekavas novada Katlakalna bērnu dārzu „Bitīte" pilotprojekta veidā bērnu dārza audzinātājas tiek iepazīstinātas ar vienlīdzīgu iespēju zēniem un meitenēm tēmu, kopīgi ar bērniem lasot un diskutējot par grāmatu.
„Atvētās nodarbības" veidā ir plānots iepazīstināt un apmācīt vēl 60 Pierīgas novada pirmsskolas audzinātājas līdz 2012.g. beigām un pilotprojekta bērnu dārza „Bitītes" vecākus.

Projekta rezultāti: