2021. gada  6.maijā, notika seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina profesionālās apmācības, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un neformālās izglītības ieguvi bezdarbniekiem  un darba meklētājiem par pieejamu un iekļaujošu mācību vidi, kāda tā ir un kāpēc tā ir nepieciešama, kas ir pieejamas vides lietotāji,  par dažādiem vides un informācijas pieejamības elementiem – iekļaujošu studiju procesu un emocionālo vidi, gan par ērtu piekļūšanu fiziskajai videi, tostarp, gan pārvietošanos starp stāviem, gan pielāgotiem sanitārajiem mezgliem un drošu evakuāciju cilvēkiem ar invaliditāti.

Videoieraksts