Labklājības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju š.g. 5.maijā rīkoja  semināru par  horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanu un uzraudzību Eiropas Savienības fondu pasākumos (2021-2027).