Labklājības ministrija rīkoja semināru augstākās izglītības iestādēm un koledžām “Vides un informācijas pieejamība (piekļūstamība)”, kas notika attālināti 2021. gada 17. martā.
Seminārā tika runāts par iekļaujošu mācību vidi, kas ļauj personām ar invaliditāti īstenot savas tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām iekļauties izglītības sistēmā visos līmeņos, attīstīt savas profesionālās spējas un konkurētspēju darba tirgū, pilnībā izmantojot savu potenciālu.

Seminārā tika skaidrots, kā pašiem veikt  vides piekļūstamības pašnovērtējumu izglītības iestādēs un pārrunātas rīcības studiju vides un procesa pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Semināra videoieraksts šeit