Neskaidrību gadījumos par pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu un parreģistrēšanu zvanīt Diānai Stankēvičai, tālr. 67782955.
Neskaidrību gadījumos par e-pakalpojuma darbību rakstīt uz e-pastu spolis.atbalsts@lm.gov.lv

Tehnisku iemeslu dēļ valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm nav iespējams autorizēties, izmantojot vienoto autentifikācijas moduli. Lai manuāli piešķirtu tiesības izmantot e-pakalpojumu, nepieciešams nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi lm@lm.gov.lv, iesniegumā norādot iestādes (valsts, pašvaldības vai pašvaldības iestādes) vienoto reģistrācijas numuru un personas kodu  nodarbinātajam, kurš iestādes vārdā būs tiesīgs izmantot e-pakalpojumu.

attēls E-pakalpojums "Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija"