28.09.2017. seminārs Valmierā

2017.gada 28.septembrī no plkst.13.00 līdz plkst.16.30 Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Rīgas domi un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu rīkoja reģionālo semināru par projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" sākotnējiem rezultātiem un elastīga bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nestandarta darba laikā ilgtspēju.

Seminārā piedalījās Valmieras pilsētas un citu Latvijas pilsētu uzņēmumu pārstāvji, Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji.

Seminārā projekta īstenošanā iesaistītie uzņēmumi A/S Valmieras stikla šķiedra un SIA Latvijas Mobilais Telefons dalījās pieredzē par savu līdzšinējo iesaisti projektā kā arī pozitīvajiem ieguvumiem, ko tas rada uzņēmumam. Savukārt Wunder Latvia un Bite Latvija iepazīstināja ar uzņēmumu īstenoto praksi darba un ģimenes līdzsvaram. Ar prezentācijām uzstājās LM, Valmieras pašvaldības, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un SIA Projektu un kvalitātes vadība pārstāvji.

Semināra darba kārtība:

Seminārā klātesošie tika iepazīstināti ar ekspertu viedokļiem par attīstības tendencēm un uzņēmumu izmantotajām praksēm darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai. Interesenti tika iepazīstināti ar iespējām iegūt Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Vienlaikus dalībnieki uzzināja par iespējām elastīgus bērnu pieskatīšanas pakalpojumus attīstīt kā sociālo uzņēmējdarbību.

1.  Projekta progress un nākotnes izaicinājumi, Iveta Baltiņa, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" vadītāja, Labklājības ministrija.     

2. Pašvaldības ieguvumi no dalības projektā, Iveta Kļaviņa, Valmieras izglītības pārvaldes speciāliste, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" Valmieras pašvaldības projekta koordinatore.

3. Dalība projektā „Darba un ģimenes līdzsvars", Egita Petrova, A/S Valmieras stikla šķiedra pārstāvis.

4. WUNDER - par laimīgiem darbiniekiem, Ilze Zariņa, Wunder Latvia pārstāvis.

5. Harmonija starp darbu un ģimeni, Laura Pļavniece, Bite Latvija Klimata kontroles menedžere. 

6. Rūpes par darbiniekiem LMT, Santa Ozoliņa, LMT personāla speciāliste. 

7. Ģimenei draudzīga komersanta statuss – iespējas to saņemt un ieguvumi uzņēmumiem, Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja.

8. Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai, Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.

9. Pētījuma sākotnējie rezultāti, Ilze Mileiko, SIA Projektu un kvalitātes vadība. 

Seminārā ar klātesošiem tika apspriestas vairākas ar bērnu aprūpes nodrošināšanu saistītas problēmas:

  • darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģijas un risinājumi Latvijas uzņēmumos
  • uzņēmumu ieguvumi projektā
  • izaicinājumi, ar kuriem uzņēmumi saskārušies projekta īstenošanas laikā
  • iespējamie risinājumi, lai atbalstītu vecākus ar maziem bērniem, kas ir jāstrādā vakaros, naktīs un brīvdienās
  • elastīga bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nestandarta darba laikā ilgtspēja u.c.

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenotais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.