Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts 

Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu papildu valsts atbalstu ģimenēm kurās aug bērns ar invaliditāti, kuram ir smagi funkcionāli traucējumi, lai nodrošinātu bērna ar invaliditāti pilnvērtīgāku attīstību un drošāku aprūpi mājās.

No 2019. gada 1. jūlija pabalsta apmērs ir 313,43 euro mēnesī. Līdz ar šo pabalstu valsts piešķir arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti – 106,72 euro mēnesī. Tādējādi ģimenēm sniegtais valsts atbalsts sasniedz 420,15 euro mēnesī.

Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem vai arī līdz termiņam, kad beidzas bērnam noteiktā invaliditāte vai īpašas kopšanas nepieciešamības atzinums. Pabalstu persona var saņemt arī tad, ja tā strādā.

Lai saņemtu bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, bērnam ir jābūt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) noteiktai invaliditātei un izsniegtam atzinumam par īpašas kopšanas nepieciešamību. (Kritēriji īpašas kopšanas nepieciešamībai)

Tiesības saņemt bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu ir no dienas, kad bērnam izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Pieprasot bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā var iesniegt rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai:

·      personiski ierodoties VSAA nodaļā;

·      elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;

·      nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;

·      izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv aizpildot speciālu tiešsaistes formu, izmantojot portālā pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

Detalizētāka informācija:

https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/pabalsti-par-bernu-invalidu/.