9. janvāris

 • Horvātijas prezidentūras darba programmas prezentācija
 • Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs


10. janvāris

 • Padomes secinājumu projekts par labklājības darbā veicināšanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga


29. janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+)
 • Padomes secinājumu projekts par labklājības darbā veicināšanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

4.februāris

 • Eiropas Komisijas paziņojums “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai”
 • Eiropas Komisijas 2020.gada darba programma
 • Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

6.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
 • Eiropas Komisijas 2020.gada darba programma dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas jomā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

11.februāris

 • Taisnīgas pārejas fonda priekšlikuma, tostarp Eiropas Zaļā kursa nodarbinātības un sociālo aspektu  prezentācija
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

18.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par labsajūtas darbā sekmēšanu
 • Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

26.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par 2020.gada Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un Vienoto nodarbinātības ziņojumu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

28.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

3.marts

 • Ilgstošā aprūpe mājās pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem
 • Padomes secinājumu projekts pat ilgstošās aprūpes ietekmi un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

4.marts

 • Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

11.maijs

 • Nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2020.gada 5.maija videokonferences kopsavilkums
 • Pašreizējās un nākotnes Eiropas Komisijas iniciatīvas
 • Horvātijas prezidentūras informācija par aktuālajiem izskatāmajiem jautājumiem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

27.maijs

 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

12.jūnijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu COVID-19 krīzes risināšanai
 • Precizētā Eiropas Komisijas darba programma 2020.gadam
 • Nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2020.gada 9.jūnija videokonferences kopsavilkums
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks  Maksims Ivanovs

 

23.jūnijs

 • Horvātijas prezidentūras kopsavilkums
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

2.jūlijs

Prezidentūras darba programmas prezentācija

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

10.jūlijs

Padomes ieteikuma projekts “Tilts uz nodarbinātību - garantijas jauniešiem pastiprināšana” un ar ko aizstāj Padomes 2013.gada 22.aprīļa ieteikumu par garantijas jauniešiem izveidi

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

13.jūlijs

Eiropas Komisijas paziņojums par prasmju dienaskārtību ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

14.jūlijs

Padomes secinājumu projekts par vecāka gadagājuma cilvēku cilvēktiesībām, līdzdalību un labsajūtu digitalizācijas laikmetā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

16.jūlijs

Padomes secinājumu projekts par minimālo ienākumu aizsardzību, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo atstumtību COVID-19 pandēmijas laikā un turpmāk

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

23.jūlijs

Padomes secinājumu projekts “Sezonas un citu mobilo darbinieku darba un dzīves apstākļu uzlabošana”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

2.septembris

Padomes ieteikuma projekts “Tilts uz nodarbinātību - garantijas jauniešiem pastiprināšana” un ar ko aizstāj Padomes 2013.gada 22.aprīļa ieteikumu par garantijas jauniešiem izveidi

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

3.septembris

Padomes secinājumu projekts par minimālo ienākumu aizsardzību, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo atstumtību COVID-19 pandēmijas laikā un turpmāk

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

4.septembris

Padomes secinājumu projekts par vecāka gadagājuma cilvēku cilvēktiesībām, līdzdalību un labsajūtu digitalizācijas laikmetā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

8.septembris

Padomes secinājumu projekts “Sezonas un citu mobilo darbinieku darba un dzīves apstākļu uzlabošana”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

14.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

17.septembris

Padomes secinājumu projekts par minimālo ienākumu aizsardzību, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo atstumtību COVID-19 pandēmijas laikā un turpmāk

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

18.septembris

 • Pekinas Rīcības platforma: dzimumu nevienlīdzības aprūpes jomā un ietekme uz darba tirgu
 • Padomes secinājumu projekts par darba samaksas atšķirību starp dzimumiem mazināšanu: novērtējot un vienlīdzīgi sadalot apmaksāto darbu un neapmaksāto aprūpes darbu
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

21.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

28.septembris

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

29.septembris

Padomes secinājumu projekts “Cilvēktiesības un pienācīgi darba apstākļi globālajās piegāžu ķēdēs”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

8.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvaa projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

9.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu COVID-19 krīzes risināšanai

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

14.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

19.oktobris

Padomes secinājumu projekts “Cilvēktiesības un pienācīgi darba apstākļi globālajās piegāžu ķēdēs”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

20.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

26.oktobris

Padomes secinājumu projekts par darba samaksas atšķirību starp dzimumiem mazināšanu: novērtējot un vienlīdzīgi sadalot apmaksāto darbu un neapmaksāto aprūpes darbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

27.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvaa projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

29.oktobris

 • Romu un ceļotāju situācija
 • Līdztiesības savienība: ES romu stratēģiskais ietvars līdztiesībai, iekļaušanai un līdzdalībai
 • Padomes ieteikumu projekts par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību
 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas pārstāvis

 

3.novembris

Padomes secinājumu projekts “Cilvēktiesības un pienācīgi darba apstākļi globālajās piegāžu ķēdēs”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

5.novembris

 • Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums 20/2020 “Cīņa pret bērnu nabadzību – nepieciešama labāka Komisijas atbalsta mērķēšana”
 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu 20/2020
 • Prezidentūras diskusiju dokuments par cīņu pret bērnu un ģimeņu nabadzību ES
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Kultūras ministrijas pārstāvis

6.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23.novembris

 • Covid-19 pandēmijas ietekme uz LGBTI kopienām Eiropā
 • Komisijas paziņojums “Līdztiesības savienība – LGBTIQ līdztiesības stratēģija 2020-2025.gadam”
 • Informācija par konferenci par LGBTI politikām Eiropā
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

27.novembris

Eiropas Invaliditātes stratēģijas 2010-2020.gadam izvērtējums

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

30.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

14.decembris

Padomes ieteikuma projekts par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību

 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs

15.decembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga