Ja cilvēks pakalpojuma kursu nepabeidz, sociālajam dienestam ir tiesības saņemt informāciju no pakalpojuma sniedzēja par sniegtajiem pakalpojumiem. Informāciju sniedz, iekļaujot tādu pašus datus kā noslēguma ziņojumā, un min pakalpojuma pārtraukšanas iemeslu. Noslēguma ziņojumā iekļaujamā informācija noteikta noteikumu 41. punktā (Speciālista atzinuma paraugs, noslēguma ziņojuma paraugspdf.gif - 641 B) minēto informāciju.