Gada laikā pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas cilvēks var saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijas savu sociālo problēmu risināšanai, pamatojoties uz cilvēka iesniegumu sociālajam dienestam.