• Aktuāli
  • 25.11.2015. Eiropas Komisijas pārstāvji informēti par Latvijas paveikto

2015. gada 24. novembrī Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanās ģenerāldirektorāta pārstāvji aicināja Labklājības ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu informēt par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas progresu 2015. gadā.

Sanāksmē piedalījās arī fonda konsultatīvās darba grupas locekļi, kuru vidū bija pārstāvji no
EAPN Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls), Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības, Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” un Daugavpils pilsētas komitejas padomes priekšsēdētāja.

Sanāksmes laikā Labklājības ministrija un Sabiedrības integrācijas fondu fonds informēja EK par fonda vadībā iesaistīto institūciju akreditāciju, apgūtajiem līdzekļiem, fonda informācijas sistēmas izstrādi, veiktajiem atbalsta komplektu iepirkumiem, partnerorganizāciju atlasi, izsniegtajiem atbalsta komplektu veidiem, īstenotajiem papildpasākumiem, nodrošinātajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, kā arī par identificētajām problēmām programmas īstenošanas gaitā, kā arī par darbības programmas ieviešanas izmaiņām 2016. gadam.

Fonda īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas "Latvijas Samariešu apvienība" un "Latvijas Sarkanais Krusts" stāstīja par savu pieredzi atbalstāmo darbību īstenošanā. Pēcpusdienā EK pārstāvji apmeklēja biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" un "Latvijas Sarkanais Krusts" atbalsta komplektu izdales vietas.

Sanāksmes laikā EK pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas paveikto, norādot, ka Latvija ir viena no pirmajām dalībvalstīm Eiropas Savienībā (ES), kuras fonda vadībā iesaistītās iestādes ir akreditētas, kā arī viena no retajām, kas datu apkopošanai un apstrādei jau izmanto fonda informācijas sistēmu.
Tāpat Latvija ir arī pirmā un joprojām vienīgā ES dalībvalsts, kas fonda apgūto finansējumu ir pieteikusi atmaksai EK un kurai līdzekļi jau atgriezti valsts budžetā.

Vienlaikus EK aicināja īstenot īpašus motivācijas pasākumus trūcīgo personu aktīvākai iesaistīšanai papildpasākumos un ieteica palielināt atbalstu zupas virtuvēs nodrošinātajiem pakalpojumiem.