• Arhīvs

Balstoties uz partnerorganizāciju atlases komisijas sagatavoto atzinumu, Sabiedrības integrācijas fonds 7 pretendentiem izdeva lēmumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju, 12 pretendentiem izdeva lēmumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju ar nosacījumu. Visi pretendenti izpildīja lēmumos iekļautos nosacījumus. Pēc līgumu noslēgšanas ar partnerorganizācijām, partnerorganizāciju saraksts ar komplektu izdales vietu adresēm un darba laikiem tiks publicēts Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā un Labklājības ministrijas mājas lapā.

 

13.02.2015. noslēdzās pieteikumu iesniegšana atklātajā partnerorganizāciju atlasē pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, ko Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja 29.12.2014.

Kopumā tika saņemti 29 pieteikumi no nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību iestādēm visā Latvijas Republikas teritorijā.

Šobrīd notiek pieteikumu vērtēšana un līgumslēgšanas sarunas ar uzvarējušajiem pretendentiem indikatīvi plānots uzsākt no 01.04.2015.

2015. gada februārī un martā noslēdzās 3 publisko iepirkumu atklātie konkursi, ko Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja 23.12.2014., tostarp 09.02.2015. noslēdzās publiskais iepirkums par pārtikas preču komplektu piegādi, bet 10.02.2015. - par higiēnas un saimniecības preču komplektu piegādi. Savukārt 09.03.2015 noslēdzās publiskais iepirkums par skolas piederumu komplektu piegādi.

Kopējā visu iepirkumu plānotā summa ir aptuveni 4,7 milj. EUR uz 2015.gadu. Katra iepirkuma vērtēšana norisinās pēc individuāla grafika. Līgumslēgšanas sarunu uzsākšanas termiņi ar uzvarējušajiem komplektu piegādātājiem būs atkarīgi no tā, vai būs pārsūdzības.

Ja iepirkumu rezultātā netiks pārsūdzēti iepirkumu komisijas lēmumi, tad indikatīvi paredzēts, ka pārtikas komplektu dalīšana tiks uzsākta 2015.gada aprīļa vidū, bet higiēnas un saimniecības preces un mācību piederumu komplektu dalīšana - 2015.gada maijā.

Gan Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā, gan Labklājības ministrijas mājas lapā tiks ievietota informācija par komplektu izdales adreses un organizācijas, kas izdalīs komplektus visā Latvijā (indikatīvais ievietošanas termiņš: 07.04.2015.)

Jautājumu gadījumā iespējams zvanīt vai rakstīt uz Sabiedrības integrācijas fondu - tel. 67078175, e-pasts - fead@sif.gov.lv un Labklājības ministriju - tel. 67021653, e-pasts: eafvp.vi@lm.gov.lv

 

Sabiedrības integrācijas fonds šī gada janvārī Cēsīs, Rēzeknē, Saldū, Rīgā un Jelgavā organizē informatīvos seminārus 1.partnerorganizāciju atlasei Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Vairāk informācijas šeit.

Izsludināta partnerorganizāciju atlase pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai

2014. gada 29. decembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu partnerorganizāciju atlasi pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiks finansēta ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 29. janvāris līdz plkst. 17.00.

Atlases iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, Brīvības iela 40-39, Rīga, LV-1050;
  • aizpildot atlases iesnieguma veidlapu tiešsaistē projektu elektroniskās vadības sistēmā Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv, iepriekš parakstot attiecīgu vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Vairāk informācijas par izsludināto atlasi, tajā skaitā atlases nolikumu, plānotajiem reģionāliem informatīviem semināriem, biežāk uzdotajiem jautājumiem iespējams iepazīties šeit.

Izsludināti atklāti publiskā iepirkuma konkursi pārtikas preču, skolas piederumu un higiēnas un saimniecības preču komplektu piegādei vistrūcīgākajām personām

2014. gada 23. decembrī Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātus publiskā iepirkuma konkursus pārtikas preču, skolas piederumu un higiēnas un saimniecības preču komplektu piegādei vistrūcīgākajām personām, kas tiks finansēta ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Piegādātāji visos atklātajos konkursos ir fiziskās vai juridiskās personas, šādu personu apvienības jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū piegādāt preci.

Pārtikas preču komplektu piegādē ietilpst pārtikas preču ražošana vai iepirkšana, pārtikas preču un pārtikas preču komplektu uzglabāšana, pārtikas preču un pārtikas preču komplektu marķēšana, pārtikas preču iepakošana un pārtikas preču komplektu komplektēšana, pārtikas preču komplektu piegāde visā Latvijas teritorijā, izkraušana un novietošana.

Skolas piederumu komplektu piegādē ietilpst skolas piederumu ražošana vai iepirkšana, skolas piederumu un skolas piederumu komplektu marķēšana, skolas piederumu iepakošana un skolas piederumu komplektu komplektēšana, skolas piederumu komplektu piegāde visā Latvijas teritorijā, izkraušana un novietošana.

Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegādē ietilpst higiēnas un saimniecības preču ražošana vai iepirkšana, higiēnas un saimniecības preču un higiēnas un saimniecības preču komplektu marķēšana, higiēnas un saimniecības preču iepakošana un higiēnas un saimniecības preču komplektu komplektēšana, higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde visā Latvijas teritorijā, izkraušana un novietošana.

Visu atklāto konkursu piedāvājumi iesniedzami Sabiedrības integrācijas fondā. Atklāta konkursa “Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām” (ID Nr. SIF2014/22) piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 9.februāra plkst. 15:00, atklāta konkursa “Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām” (ID Nr. SIF 2014/23) - līdz 2015. gada 10.februāra plkst. 15:00, bet atklāta konkursa “Higiēnas un saimniecības preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām” (ID Nr. SIF 2014/24) piedāvājumus var iesniegt - līdz 2015.gada 11.februāra plkst. 15:00.

Ar atklāto konkursu nolikumiem, to grozījumiem, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā iespējams iepazīties šeit.

 

  • 07.08.2015. Informācija par progresu 2015. gada 1. pusgadā

2015. gada 1.ceturksnī veikta partnerorganizāciju pirmā atlase – no 29 pretendentiem noslēgti līgumi ar 21 partnerorganizāciju.

Uz 31.06.2015. ir 479 komplektu uzglabāšanas un izdales vietas, 6 vietās tiek piedāvāti zupas virtuves pakalpojumi – maltītes.

Noslēgts (17.03.2015.) piegādes līgums ar AS “Dobeles dzirnavnieks” par pārtikas preču komplektu iegādi, piegāde uzsākta aprīlī, izdale no 5.maija.

Noslēgts (28.04.2015.) piegādes līgums ar AS “Spodrība” par higiēnas un saimniecības preču komplektu iegādi, piegāde uzsākta maijā, izdale atbalsta vietās uzreiz pēc saņemšanas.

2015.gada 1.pusgadā uz partnerorganizāciju izdales punktiem piegādāti 173 177 pārtikas preču komplekti, no kuriem mērķa grupas personām izdalīti 89 999 komplekti, un 34 731 higiēnas un saimniecības preču komplekti, no kuriem mērķa grupas personām izdalīti 15 892 komplekti. Vienlaikus izdalītas 315 maltītes (ko nodrošinājusi viena partnerorganizācija Rīgā).

Īstenoti vairāk nekā 240 papildpasākumi, iesaistot vairāk nekā 5000 personu. Visbiežāk īstenotie pasākumi – individuālas konsultācijas, informācijas sniegšana, lekcijas saistībā ar veselību un pirmās palīdzības sniegšanas apmācība, ēst gatavošana, izmantojot produktus, kādi ir komplektos, semināri, kuru ietvaros notikusi tikšanās ar dažādiem speciālistiem, bērniem rīkoti pasākumi, pašpalīdzības grupas.