20.04.2021.

LM uzdevumā ir īstenots pētījums “Analīze par vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs”. Pētījuma mērķis bija iegūt informāciju par vides un informācijas pieejamību valsts un pašvaldību iestādēs, lai palielinātu publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās ir nodrošināta vides pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti. Atbilstoši Plānā pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.–2021.g. noteiktajam, ministrija izstrādāja metodiku valsts un pašvaldību ēku vides un informācijas pieejamības novērtēšanai. No 2020.gada jūnija līdz oktobrim valsts un pašvaldību iestādes veica pašnovērtējumu par  2249 ēkām.

Pētījums