attēls

Biedrības un nodibinājuma pāreja uz SIA.

Vai biedrībām un nodibinājumiem būs jāpāriet uz SIA juridisko formu?

2018. gada 1. aprīlī stājas spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kas paredz, ka sociālā uzņēmuma statusu Latvijā var iegūt komersants - sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Līdz ar to, biedrības un nodibinājumi, kas projekta ietvaros līdz 2018. gada 1. aprīlim ir atzīti par pasākuma dalībniekiem un līdz 2018. gada 31. decembrim būs vērsušies ar pieteikumu AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" par finanšu atbalsta saņemšanu, līguma darbības laikā, varēs turpināt darboties esošajā biedrības un nodibinājuma juridiskajā formā. Atkārtotai pretendēšanai finanšu atbalsta saņemšanai projekta ietvaros, biedrībai un nodibinājumam būs jādibina komersants, saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu.

Cik ilgu laiku aizņems granta piešķiršanas process?

ALTUM izskatīs pretendenta konkrētā projekta, kura realizēšanai ir iecerēts saņemt finansējuma grantu, dokumentāciju. Pretendenta dokumenti (biznesa plāns, naudas plūsmas pārskats u.c.) tiks izvērtēti un lēmums par granta piešķiršanu tiks pieņemts viena mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Svarīgi! Likums attieksies tikai uz tām biedrībām un nodibinājumiem, kas izvēlēsies sociālās uzņēmējdarbības juridisko formu, saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu.

 

Svarīgi! Sniegtajām atbildēm ir informējošs raksturs.

Informācija atjaunota 26.03.2019