Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.427 “Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas nosacījumiem un kārtību”.

Priekšlikumi: līdz 2021.gada 24.martam.
Atbildīgais: 
Daiga Kudiņa, 67021678, Daiga.Kudina@lm.gov.lv