Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts sociālās jomas un ekonomikas attīstīšanai izmanto arī Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) sniegto finanšu palīdzību. ESF uzmanības centrā ir cilvēks un šī fonda atbalsts tiek ieguldīts cilvēku prasmju, zināšanu un darba spēju attīstībai. Savukārt ERAF palīdz mazināt dzīves līmeņa atšķirības, finansējumu galvenokārt paredzot publiskās infrastruktūras uzlabošanai un uzņēmējdarbības veicināšanu.

Informāciju par labklājības nozarē īstenotajiem ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektiem skat. ŠEIT

attēls