Cilvēkam ar invaliditāti ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi.

Šie traucējumi var apgrūtināt cilvēka dzīvi sabiedrībā.

Valsts sniedz palīdzību un atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti.

Valsts uzdevums ir nodrošināt, lai cilvēks ar invaliditāti justos pilnvērtīgs sabiedrībā un varētu dzīvot pēc iespējas labāk.

Šie traucējumi var apgrūtināt cilvēka dzīvi sabiedrībā, tāpēc ir svarīgi cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot ikdienas dzīvi un palīdzēt atgūt veselību un darbaspējas.  

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā var mācīties, strādāt, atpūsties, sportot, veidot ģimeni, audzināt bērnus.

Visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības.