Invaliditāte ir ilgstoši un nepārejoši funkcionēšanas ierobežojumi. To rada fizisks vai garīgs traucējums. Invaliditātes dēļ cilvēkam ir grūti mācīties, strādāt, aprūpēt sevi un dzīvot pilnvērtīgi.

Invaliditāti iedala trīs smaguma grupās:

  • I invaliditātes grupa ir ļoti smaga invaliditāte, darbspēju zudums 80–100%
  • II invaliditātes grupa ir smaga invaliditāte, darbspēju zudums 60–79%
  • III invaliditātes grupa ir mēreni izteikta invaliditāte, darbspēju zudums 25–59%

Bērniem invaliditāti neiedala grupās.

Kā nokārtot invaliditāti?

Vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta.

Ārsts sagatavo nosūtījumu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK). Šī komisija izvērtē cilvēka veselības traucējumu pakāpi. Invaliditātes ekspertīze ir bez maksas. Cilvēkam ir jāaizpilda iesniegums ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi. 

Iesniegumam jāpievieno: 

  • ārsta nosūtījums; 
  • citi dokumenti, ja nepieciešams. 

Iesnieguma veidlapa kopā ar funkcionālo spēju novērtēšanas anketu pieejama:

https://www.vdeavk.gov.lv/lv/pakalpojumi/iesniegums-vdeavk-par-invaliditates-ekspertizes-veiksanu

Dokumenti VDEĀVK jāiesniedz: 

Papildinformācija VDEĀVK tīmekļa vietnē www.vdeavk.gov.lv

Uz kādu termiņu nosaka invaliditāti?

Bērniem invaliditāti nosaka uz 6 mēnešiem, 1, 2 vai 5 gadiem vai līdz 18 gadu vecumam.

Cilvēkiem no 18 gadu vecuma invaliditāti nosaka uz 6 mēnešiem, 1, 2 vai 5 gadiem.

Ja cilvēkam funkcionālie funkcionēšanas ierobežojumi ir neatgriezeniski, invaliditāti nosaka uz mūžu.