attēls

ESF projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

 

Svarīgi! Sniegtajām atbildēm ir informējošs raksturs.

Informācija atjaunota 26.03.2019