Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu"”

Priekšlikumi: līdz 15.04.2021.
Atbildīgais: Sandra Rucka 67021607, Sandra.Rucka@lm.gov.lv