04.03.2020.
LM pētījuma “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums” ietvaros uzsāk personu ar invaliditāti vai viņu likumisko pārstāvju aptauju.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot personu ar invaliditāti viedokli par ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu dažādās dzīves jomās.