attēls

LM sadarbosies ar akciju sabiedrību Attīstības finanšu institūciju Altum sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā 

 

2016.gada 2.septembrī starp Labklājības ministriju (LM) un akciju sabiedrību Attīstības finanšu institūcija Altum noslēgts līgums par sadarbību grantu shēmas administrēšanā sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai, Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros.
 
Atbilstoši līgumam, LM sadarbībā ar akciju sabiedrību Attīstības finanšu institūcija Altum līdz 2022.gada decembrim īstenos vairākas aktivitātes, tostarp piedalīsies sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas, sociālo uzņēmumu atlases kritēriju un atbalsta instrumentu izstrādē un ieviešanā, noteiks sociālās uzņēmējdarbības veicējiem piemērotāko atbalsta veidu, kā arī sniegs viņiem nepieciešamo atbalstu.
 
Vienlaikus LM kopā ar Altum plānoti pasākumi (informēšanas un izglītošanas pasākumi, diskusijas, konsultācijas) sabiedrības izpratnes veidošanai par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamiem ieguldījumiem tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā.
 
Atgādinām, ka Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” tiek īstenots no 2015.gada novembra līdz 2022.gada 31.decembrim.
 
Kopējais plānotais finansējums 14, 92 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums 12, 68 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 2, 23 milj. eiro.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581
Marika.Kupce@lm.gov.lv