17.12.2020

LM veic cilvēku ar invaliditāti aptauju

Lai noskaidrotu cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļu kvalitāti, Labklājības ministrija projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” ietvaros veic aptauju par vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību personas mājoklī.

Aptaujas mērķis ir identificēt tās grūtības, ar kurām visbiežāk saskaras personas ar kustību traucējumiem, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas, līdz ar to apgrūtināta piekļuve valsts  un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un nodarbinātībai.

Aicinām piedalīties aptaujā, kā arī lūdzam Jūsu atbalstu plašāka respondentu loka sasniegšanai  un izplatīt aicinājumu piedalīties aptaujā Jūsu organizācijas biedriem visā Latvijā.

Aptauja atrodas šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/1664963368/

Iegūtie aptaujas rezultāti tiks izmantoti sociālās iekļaušanas politikas attīstībai un iespējamo investīciju piesaistei personu ar invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanai.