Pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma ir izveidoti grafiskās identitātes logotipi "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā" un "Sociālais uzņēmums".  

 
Logo "Sociālais uzņēmums"
                                       
Logo "Sociālais uzņēmums"ENG
Logo "Sociālā uzņēmējdarbība LV"

 Atbilstoši dizaina autoru iecerei grafiskajai identitātei izraudzīta mazliet ambicioza zīme ar masīvu grafisko elementu. Simbols nes ideju par divu sfēru – sociālās un uzņēmējdarbības − mijiedarbību, bet pirmā asociācija ir ar burtu "S" no vārda "sociāls".

Logotips "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā" tiek izmantots Labklājības ministrijas kā nozares politikas veidotājas un tās sadarbības partneru kopīgi īstenotajos pasākumos, piemēram, Sociālās uzņēmējdarbības nedēļas laikā notiekošajās konferencēs, meistarklasēs.

Savukārt logotipu "Sociālais uzņēmums" aicinām izmantot sociālajiem uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Sociālo uzņēmumu reģistrā un aktīvi darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā.  Šis logotips apliecinās uzņēmuma identificēšanos ar īpašu uzņēmējdarbības formu un vairos nozares popularitāti un atpazīstamību. Aicinām sociālos uzņēmējus šo logotipu izvietot uz saviem produktiem, birojos, piemēram, uz kafejnīcas durvīm, mājaslapās un citos uzziņas avotos, pasākumos, prezentācijās un citur.

Logotipa lietošanas noteikumus lūdzam skatīt logotipa grafiskās identitātes aprakstā – ŠEIT. Lietošanas noteikumi norādīti logotipam “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā”, taču tie ir attiecināmi arī uz logotipu “Sociālais uzņēmums”.  

LOGOTIPS “SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS” LEJUPIELĀDEI:

  • PDF_CMYK latviešu un angļu valodā, melns, balts un violets, horizontāli un vertikāli,
  • PNG_RGB latviešu un angļu valodā, melns, balts un violets, horizontāli un vertikāli:

Lai lietotu logotipu “Sociālais uzņēmums”, uzņēmumam, kas reģistrēts Sociālo uzņēmumu reģistrā, nav jāprasa Labklājības ministrijai speciāla atļauja un saskaņojums.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" koordinatoru Raiti Bukovski, tālr.67021698, e‑pasts: raitis.bukovskis@lm.gov.lv