Datums 4. aprīlis, 2024
LaiksVisu dienu
Vieta Rīga

Vai sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē ir vēlme vai vajadzība? Vai deinstitucionalizācija ir projekti? Domāšanas maiņa? Vai nepārtraukts attīstības process? Kā Eiropas Savienības fondu līdzekļi ir ietekmējuši sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību Latvijā? Ko par procesu domā pašvaldību pārstāvji? Kādas iespējas piedāvā Eiropas Savienības fondi 2021.-2027. plānošanas periodā?