Datums 6. jūnijs, 2024
Laiks10.00–13.00
Vieta Rīga

Darba kārtība:

  1. Pašvaldībā obligāti nodrošināmie sociālie pakalpojumi – minimālais sociālo pakalpojumu grozs
  2. LM piedāvājums Satversmes tiesas sprieduma par minimālo ienākumu sliekšņiem izpildei
  3. Pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu darbinieku atalgojums
  4. Situācija ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu Latvijā
  5. Situācija sociālās aprūpes jomā

Sarunas vadīs labklājības ministrs Uldis Augulis un LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, un šogad tās norisināsies LPS telpās un attālināti MS Teams sistēmā.