Datums 30. maijs, 2024
LaiksVisu dienu
Vieta Jēkabpils

Ilze Skrodele-Dubrovska piedalīsies BAC organizētājos reģionālajos semināros “Bāriņtiesu un sociālo dienestu darbinieku sadarbības uzlabošana un vienotas izpratnes veicināšana ģimeņu ar bērniem atbalstam

Mērķis: Veicināt un attīstīt bāriņtiesu un sociālo dienestu speciālistu savstarpējo sadarbību un zināšanas, lai veidotu vienotu izpratni par bērna tiesību aizsardzības prioritāti un veicamajām darbībām, lai novērstu bērna šķiršanu no ģimenes vai nodrošinātu efektīvu, savlaicīgu bērna tiesību pārkāpumu novēršanu.