14.07.2020.
Personu ar invaliditāti aptaujas rezultāti

Labklājības ministrija veica personu ar invaliditāti aptauju, lai noskaidrotu personu ar invaliditāti viedokli par sabiedrības attieksmi, vides pieejamību un līdz šim saņemtā atbalsta novērtējumu un jomām, kurās būtu nepieciešami uzlabojumi.

Lai raksturotu progresu, kas sasniegts pēdējo piecu gadu laikā, personu ar invaliditāti aptaujas rezultāti ir salīdzināti ar 2014. gadā tiesībsarga biroja uzdevumā veikto personu ar invaliditāti aptauju.

Šajā aptaujā ir aplūkoti vispārīgie rezultāti par dažādām jomām un tādā veidā, kā to redz mērķa grupa.