Cilvēkiem ar invaliditāti ir ilgstoši fiziski vai garīgi traucējumi.

Valsts cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina profesionālo rehabilitāciju.

Rehabilitācija ir pasākumi cilvēka darbaspēju un veselības atgūšanai.

Profesionālā rehabilitācija palīdz cilvēkiem ar invaliditāti apgūt jaunu profesiju vai atjaunot darba prasmes atbilstoši noteiktajai invaliditātei, darba pieredzei un iepriekš iegūtajai izglītībai.

Profesionālās rehabilitācijas procesā cilvēkam:

 • nosaka piemērotību darbam;
 • piedāvā apgūt profesiju;
 • izstrādā individuālo sociālo rehabilitāciju;
 • sniedz atbalstu darbā.

Cilvēks ar invaliditāti profesiju var apgūt:

 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā (SIVA) Jūrmalā;
 • Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Cilvēks ar invaliditāti var mācīties par sekretāru, grāmatvedi, mārketinga un tirdzniecības speciālistu, datorsistēmu un datortīklu administratoru, programmētāju vai surdotulku un citas profesijas. Var apgūt dārzkopības, mājturības, kokapstrādes, metālapstrādes un citas prasmes.

Mācību laikā bez maksas nodrošina:

 • mācības;
 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības;
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • dzīvošana dienesta viesnīcā;
 • ēdināšana;
 • surdotulkošana, ja nepieciešams;
 • autovadīšanas apmācības.

Nepieciešamie dokumenti:

 • ģimenes ārsta atzinums (U27);
 • jau iegūtās izglītības dokuments ar sekmju izrakstu (jāuzrāda oriģināls);
 • pase vai identifikācijas karte;
 • uzvārda maiņu apliecinošs dokuments, ja mainīts uzvārds pēc izglītības iegūšanas (piemēram, laulības, šķiršanas vai cits dokuments).

Jāpiesakās: