Statuss:
Īstenošanā
Logo

Projekta nosaukums: “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)”

Projekta Nr. 11.1.1.0/18/TP/004

Mērķis: atbalstīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" vadības funkciju un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā laika posmā no 2019. līdz 2021.gadam.

Projekta mērķa grupa: Labklājības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde.

Projekta galvenās darbības:
1. ES fondu plānošana
2. ES fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas nodrošināšana
3. ES fondu uzraudzība
4. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.
5. Projekta vadības nodrošināšana

Projekta īstenošanas ilgums: 2019. gada decembrs-2021. gada decembris (37 mēneši)

Finansējums: Darbību īstenošanai kopējais attiecināmais  finansējums ir 1 560 000  euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 326 000 euro un valsts budžeta finansējums – 234 000 euro.

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija