Reģistrācijas numurs    (apliecībās) Institūcija Sociālā pakalpojuma sniegšanas forma Juridiskā  adrese Faktiskā adrese Klienti                 
pēc vecuma un dzimuma
Pakalpojuma sniedzēja vadītājs Tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, mājaslapas adrese internetā (ja tāda ir)
45 Nodibinājums "Centrs Dardedze" Bez izmitināšanas Cieceres iela 3a, Rīga,    LV - 1002 Cieceres iela 3, Rīga,    LV - 1002 Visu vecumu un dzimumu personas Liena Krūmiņa Tālr.:67600685,mob.nr. 29556680; mājas lapas: www.centrsdardedze.lv, www.bernskacietusais.lv, www.dzimba.lv, www.paligsvecakiem.lv, www.drosmedraudzeties.lv
62 Zantes ģimenes krīzes centrs Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Skolas iela 4, Zantes pag., Kandavas nov., LV – 3134 Skolas iela 4, Zantes pag., Kandavas nov., LV – 3134 Visu vecumu un dzimumu personas Aija Švāne Tālr.: 63155154, mob.tālr.: 26353631, fakss: 63155154, e-pasts: zanteberniem@inbox.lv, mājas lapa: www.zanteberniem.lv
69 Nodibinājums „Centrs Valdardze” Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Raiņa iela 9f, Valmiera, LV-4201 Raiņa iela 9f, Valmiera, LV-4202 Visu vecumu un dzimumu personas Eva Sāre-Aizsilniece Tālr.: 64220686, Mob.tel. 29178330, 28334442; e-pasts: valdardze@inbox.lv; mājas lapa: www.valdardze.lv
82 Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrs ģimenēm Ar izmitināšanu Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Visu vecumu un dzimumu personas Baiba Brigmane Tālr. 63721631, tālr./fakss: 63721623, e-pasts: sad@dobele.lv, mājas lapa: www.dobele.lv
163 Biedrība "Skalbes" Bez izmitināšanas Kungu iela 34, Rīga, LV-1050 Kungu iela 34, Rīga, LV-1051 Visu vecumu un dzimumu personas Inese Ruka Tālr: 67222922, 27722292, 24551700
e-pasts: skalbes@skalbes.lv, mājas lapa: www.skalbes.lv
164 Biedrība "Labā cerība" Ar izmitināšanu Āpšu iela 4, Rīga, LV-1004 Gardenes 3-11, Rīga, LV - 1002 Pilngadīgas personas (sievietes) Igors Zujevs Tālr.: 26817244, 29264473,  fakss: 67627144, e-pasts: igorszujevs@inbox.lv.
183 Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta centrs/patversme Ar izmitināšanu Vienības iela 8, Daugavpils, LV – 5401 Šaurā iela 26, Daugavpils, LV - 5410  Visu vecumu un dzimumu personas Daina Umbraško Tālr.: 65442502, diennakts tālr.65442503, e-pasts: gimenescentrs@soclp.lv, mājaslapa: www.soclp.lv
235 Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne”” Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Talsu iela 39, Ventspils, LV-3602 Talsu iela 39, Ventspils, LV-3602 Visu vecumu un dzimumu personas Ruta Šenkevica Tālr.: 22012434, fakss: 63661516,         e-pasts: pasparne_kc@inbox.lv
280 Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm "Māras centrs" Ar izmitināšanu Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014 Cieceres iela 1, Rīga, LV-1002 Visu vecumu un dzimumu personas Gita Krūmiņa Tālr.: 67609260, 67609263; fakss: 67609259, e-pasts: mcentrs@samariesi.lv; www.samariesi.lv
282 Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Konrāda iela 9-11, Rīga, LV-1004 Lāčplēša iela 75-9/10, Rīga, LV-1011 Visu vecumu un dzimumu personas Sandra Zalcmane Tālr. 67898343, 29153221, e-pasts; drosa.maja@gmail.com, mājas lapa: www.patverums-dm.lv
332 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Galdnieku iela 10b, Smiltene, Smiltenes nov., LV – 4729  Galdnieku iela 10b, Smiltene, Smiltenes nov., LV – 4729  Visu vecumu un dzimumu personas Ļubova Ņikiforova Tālr.: 64774962, fakss: 64774963, e-pasts: skola@datne.apollo.lv
379 Saldus novada pašvaldības Bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis” Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Melioratoru iela 9, Lutriņu pagasts, Saldus nov.,            LV-3861 Melioratoru iela 9, Lutriņu pagasts, Saldus nov., LV-3861 Visu vecumu un dzimumu personas Daina Ābele Tālr. 63831152, 63831170, mob. tālr. 29372842, fakss: 63831154   e-pasts: rukitisbernu@saldus.lv mājas lapa: www.rukitisbernu@saldus.lv
402 Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas "Varavīksne", Egļusala, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570 "Varavīksne", Egļusala, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570 Visu vecumu un dzimumu personas Ilze Andža Mob. tālr. 29331686,64563493 fakss 64521351, e-pasts: rasas_perles@inbox.lv
462 Biedrība „Labā cerība” Ar izmitināšanu Āpšu iela 4, Rīga, LV – 1004 Aglonas iela 35/3, Rīga, LV – 1057 Pilngadīgas personas (vīrieši) Igors Zujevs Tālr.: 26817244, Fakss: 67627144, e-pasts: magone@apollo.lv
470 Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs” Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Saules iela 7, Talsi, Talsu novads, LV - 3201 Saules iela 7, Talsi, Talsu novads, LV - 3201 Visu vecumu un dzimumu personas Alla Spruģevica Tālr.: 63291147; e-pasts: info@krizucentrs.lv; mājas lapa: www.krizucentrs.com
555 Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” struktūrvienība „Daugava” Bez izmitināšanas Dambja iela 10, Jēkabpils, LV-5201 M.Dārza iela 1-3, Daugavpils, LV-5404 Visu vecumu un dzimumu personas Ruta Silapētere Tālr.: 29337740, 27040603, e-pasts: kpk.tilts@gmail.com, mājaslapa: www.tilts.te.lv
579 Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Pils iela 5, Krāslava,      LV - 5601 Pils iela 5, Krāslava, LV - 5601 Visu vecumu un dzimumu personas Ērika Geka Tālr./fakss:65622900, e-pasts:musmajas@kraslava.lv
583 Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" struktūrvienība Jaunlutriņu dienas centrs Bez izmitināšanas Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV-3801 "Tautas nams", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876 Visu vecumu un dzimumu personas Sarmīte Sokolovska Tālr.: 63846658, e-pasts: sarmite.sokolovska@saldus.lv, mājas lapa: www.saldus.lv
590 Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" struktūrvienība Druvas dienas centrs Bez izmitināšanas Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Vienības iela 15/17, Saldus pagasts, Druva, Saldus novads, LV-3862 Visu vecumu un dzimumu personas Elita Austere Tālr.: 63839380, e-pasts: elita.austere@saldus.lv, mājas lapa:www.saldus.lv
605 Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrs Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu nov., LV - 5301 Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu novads, LV-5301 Visu vecumu un dzimumu personas Aiga Budriķe -  Tālr.: 29298830, fakss: 65307323, e-pasts: aiga.budrike@preili.lv, mājaslapa: www.preili.lv
663 Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” struktūrvienība „Upe” Bez izmitināšanas Dambja iela 10, Jēkabpils, LV - 5201 Dambja iela 10, Jēkabpils, LV - 5201 Visu vecumu un dzimumu personas Inita Zarkeviča  Mob. tālr.:27040603, e-pasts: kpk.tilts@gmail.com, mājas lapa: www.tilts.te.lv
703 Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrs ģimenēm Ar izmitināšanu E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads,  LV - 3701 Visu vecumu un dzimumu personas Baiba Brigmane Tālr.: 63721631; fakss: 63721623; e-pasts: sad@dobele.lv; www.dobele.lv
755 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimeņu konsultāciju centrs Bez izmitināšanas Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV - 3301 Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV - 3301 Visu vecumu un dzimumu personas Lorita Rimaševska Tālr.: 63350601, e-pasts: lorita.rimasevska@kuldiga.lv
824 Biedrības Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība" krīzes centrs Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Pils iela 5, Krāslava, LV - 5601 Pils iela 5, Krāslava, LV - 5601 Visu vecumu un dzimumu personas Raisa Vagale Tālr.: 65622900, 22388217, e-pasts: atvertiba@inbox.lv
858 Ilūkstes novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta un krīzes centrs Bez izmitināšanas Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 Skolas iela 11-2, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474 Visu vecumu un dzimumu personas Jeļena Krjaukle Tālr.: 65463398, 65475702; e-pasts: soc.dienests@ilukste.lv, mājas lapa: www.ilukste.lv
943 Biedrība Resursu centrs sievietēm "Marta" Bez izmitināšanas Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009 Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009 Visu vecumu un dzimumu personas Iluta Lāce Tālr.: 67378539, Fakss: 67378538, e-pasts: centrs@marta.lv, mājaslapa: www.marta.lv
963 Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra struktūrvienība Krīzes centrs Ar izmitināšanu Zirgu iela  47a, Jelgava, LV-3001 Zirgu iela  47a, Jelgava, LV-3001 Visu vecumu un dzimumu personas Anita Herca Mob.tālr.: 28334977, 26158031, 63026313, e-pasts: Maija.Neilande@aprupescentrs.jelgava.lvjbsac@inbox.lv,mājaslapa: www.jslp.jelgava.lv