Grozījumi Invaliditātes likumā.

Priekšlikumi: līdz 2021. gada 19. martam
Atbildīgais: Ruta Veidliņa, tālrunis 67782951, Ruta.Veidlina@lm.gov.lv