logo

Metodika

Šobrīd spēkā esošā, apstiprinātā metodika:

Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā

(6. versija, aktualizēta 21.10.2019.)

1.pielikums

2.pielikums