16.06.2020.
Labklājības ministrija rīko seminārus par iekļaujošu dizainu un vides pieejamības pašnovērtējumu

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija ir uzsākusi vides un informācijas pieejamības pašnovērtējuma īstenošanu valsts un pašvaldību iestādēs. Vides pieejamības pašnovērtējums tiek veikts ar mērķi palielināt sabiedrībai pieejamo pakalpojumu un publisko ēku skaitu.Daudzveidība ir mūsu realitāte, bet iekļaušana ir apzināta izvēle, kas mums jāizdara, lai nodrošinātu, ka katrs cilvēks jūtas gaidīts un pieņemts. Kad cilvēki jūtas iekļauti, viņi piedalās, dod savu ieguldījumu un pauž sevi droši un brīvi. Daudzveidība padara mūs labākus un stiprākus, kad zinām, kā izmantot tās potenciālu.

Šī gada 16., 17. un 18. jūnijā jūnijā ministrija īstenos seminārus par iekļaujošu dizainu un speciālistu apmācību pašnovērtējuma metodikas kvalitatīvai piemērošanai. Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību ēkās iestādēm būs jāveic līdz š.g. 20. oktobrim.

Prezentāciju skatīt šeit