7.janvāris

 • Rumānijas prezidentūras darba programma
 • Eiropas Komisijas darba programma
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

10.-11.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde 

22.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

24.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

31.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

7.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības.
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

8.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

18.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

20.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības.
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

4.marts

 • Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izpētes paziņojums „Cīnoties pret darba samaksas atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem: ne bez labāka darba un ģimenes dzīves balansa”
 • Padomes secinājumu projekts par darba samaksas atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem un politikām, lai uzlabotu darba un ģimenes dzīves līdzsvaru 
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

28.marts

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

1.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts „Izmaiņas darbā: apskats par jaunajiem darba nosacījumiem un ietekmi uz darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā”
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

2.aprīlis

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
  • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

4.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts par darba samaksas atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem un politikām, lai uzlabotu darba un ģimenes dzīves līdzsvaru 
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

6.maijs

 • Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr.5/2019 „Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām: vērtīgs atbalsts, bet tā pienesums nabadzības samazināšanā joprojām nav pierādīts”
 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm
 • Starptautiskā darba konference
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

8.maijs

 • Padomes secinājumu projekts „Izmaiņas darbā: apskats par jaunajiem darba nosacījumiem un ietekmi uz darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā”
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

16.maijs

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
  • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kirzemniece

23.maijs

 • Pastiprināta virzība uz kvalificētā vairākuma balošanu sociālas politikas jomā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

27.jūnijs

 • Rumānijas prezidentūras noslēgums
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

 

3.jūlijs

 • Labklājības ekonomika
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

18.jūlijs

 • Padomes secinājumu projekts par SDO Deklarāciju par nākotnes nodarbinātību
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

25.jūlijs

 • Padomes secinājumu projekts “Labklājības ekonomika”
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

4.septembris

 • Padomes secinājumu projekts par SDO Deklarāciju par nākotnes nodarbinātību
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

6.septembris

 • Padomes secinājumu projekts “Labklājības ekonomika”
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

23.septembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza Regulu Nr.1309/2015 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (2014-2020)
 • Padomes secinājumu projekts par SDO Deklarāciju par nākotnes nodarbinātību
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

25.septembris

 • Padomes secinājumu projekts “Labklājības ekonomika”
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte

2.oktobris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

7.oktobris

 • Nediskriminācijas veicināšana ES
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

 

8.oktobris

 • Prasmju un darba tirgus vajadzību saskaņošana mainīgajā darba pasaulē – stratēģiska pieeja mūžizglītībai
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

10.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts “Labklājības ekonomika”
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

11.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesīgām ekonomikām Eiropas Savienībā – turpmākā rīcība
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

28.oktobris

 • Darba un prasmju mainīgā daba digitālajā laikmetā
 • Padomes secinājumu projekts par iekļaujošiem darba tirgiem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

29.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesīgām ekonomikām Eiropas Savienībā – turpmākā rīcība
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

5.novembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem.
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

7.novembris

 • Padomes secinājumu projekts par jauno ES stratēģisko ietvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

12.novembris

 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesīgām ekonomikām Eiropas Savienībā – turpmākā rīcība
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

15.novembris

 • Padomes secinājumu projekts par iekļaujošiem darba tirgiem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

20.novembris

 • Darba un sociālās jomas tiesību aktu par nodarbinātību un darba attiecībām nākotne
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21.novembris

 • Padomes secinājumu projekts par jauno ES stratēģisko ietvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

26.novembris

 • Padomes secinājumu projekts par iekļaujošiem darba tirgiem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga