7.janvāris

  • Portugāles prezidentūras programmas prezentācija
  • Komisijas dara programmas 2021.gada 1.pusgadam prezentācija
  • Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

11.janvāris

Padomes secinājumu projekts par novecošanas integrēšanu publiskajās politikās

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14.janvāris

Padomes ieteikuma projekts par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību

  • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas pārstāvis

20.janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27.janvāris

Padomes secinājumu projekts par novecošanas integrēšanu publiskajās politikās

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

29.janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga