7.janvāris

 • Portugāles prezidentūras programmas prezentācija
 • Komisijas dara programmas 2021.gada 1.pusgadam prezentācija
  • Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

11.janvāris

 • Padomes secinājumu projekts par novecošanas integrēšanu publiskajās politikās
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14.janvāris

 • Padomes ieteikuma projekts par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību
  • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas pārstāvis

20.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27.janvāris

 • Padomes secinājumu projekts par novecošanas integrēšanu publiskajās politikās
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

29.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

4.februāris

 • Padomes ieteikuma projekts par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību
  • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs

 

12.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par 2021.gada Vienoto nodarbinātības ziņojumu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

16.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par novecošanas jautājumu integrēšanu rīcībpolitikās
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

 

5.marts

 • Zaļā grāmata par novecošanu “Paaudžu solidaritātes un savstarpējas atbildības veicināšana”
 • Stratēģija par personu ar invaliditāti tiesībām
 • Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

8.marts

 • Eiropas Sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns
 • Rekomendācijas projekts par efektīvu aktīvo atbalstu pēc Covid-19 krīzes (EASE)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

19.marts

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

22.marts

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

23.marts

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

30.marts

 • Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti stratēģiju 2021.-2030.gadam
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

31.marts

 • Dzimumu līdztiesība un Covid-19 sociālekonomiskā ietekme
 • Attālinātais darbs un dzimumu līdztiesība
 • Padomes secinājumu projekts par Covid-19 sociālekonomisko ietekmi uz dzimumu līdztiesību
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

12.aprīlis

 • Padomes ieteikuma projekts, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

13.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

16.aprīlis

 • Pārskats par teledarbu
 • Padomes secinājumu projekts par teledarbu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

20.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

22.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts par Covid-19 sociālekonomisko ietekmi uz dzimumu līdztiesību
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

23.aprīlis

 • Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti stratēģiju 2021.-2030.gadam
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

26.-27.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

28.aprīlis

 • Padomes ieteikuma projekts, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

4.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

5.maijs

 • Padomes secinājumu projekts par teledarbu
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

10.maijs

 • Padomes secinājumu projekts par Covid-19 sociālekonomisko ietekmi uz dzimumu līdztiesību
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

11.maijs

 • Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti stratēģiju 2021.-2030.gadam
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

12.maijs

 • Padomes ieteikuma projekts, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

18.maijs

 • Padomes secinājumu projekts par teledarbu