14. janvāris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem
 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbinātībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

17. janvāris

 • Vadlīnijas pašnodarbināto koplīgumu slēgšanai
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

19. janvāris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

26. janvāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

28. janvāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

1. februāris

 • Priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)
 • Eiropas Komisijas iniciatīva ALMA (Orientācija, Mācības, Meistarība, Rezultāts)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

2. februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

3. februāris
Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.25/2021 par Eiropas Sociālā fonda atbalstu cīņai pret ilgstošo bezdarbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8. februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

9. februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21. februāris

 • Padomes secinājumu projekts par 2022.gada Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes pētījumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

22. februāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

23. februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

24.februāris
Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.25/2021 par Eiropas Sociālā fonda atbalstu cīņai pret ilgstošo bezdarbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

28.februāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

3. marts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21. marts

Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

22. marts

 • Eiropas Komisijas paziņojums par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē globālas taisnīgas pārkārtošanas procesam un ilgtspējīgai atveseļošanai
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

30. marts

Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

31. marts

Padomes secinājumu projekts “Vardarbības pret sievietēm novēršana un apkarošana”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

4. - 5. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

6. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

8. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27. aprīlis

 • Priekšlikums direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Maksims Ivanovs un Linda Pauga

28. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

2. maijs

Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

5. maijs

Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

10. maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga    

18. maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23. maijs

Priekšlikums direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

24. maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27. jūnijs

Priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga