14.janvāris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem
 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbinātībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

17.janvāris

 • Vadlīnijas pašnodarbināto koplīgumu slēgšanai
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

19.janvāris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

26.janvāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

28.janvāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

1.februāris

 • Priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)
 • Eiropas Komisijas iniciatīva ALMA (Orientācija, Mācības, Meistarība, Rezultāts)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

2.februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

3.februāris
Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.25/2021 par Eiropas Sociālā fonda atbalstu cīņai pret ilgstošo bezdarbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8.februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

9.februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par 2022.gada Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes pētījumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

22.februāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

23.februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

24.februāris
Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.25/2021 par Eiropas Sociālā fonda atbalstu cīņai pret ilgstošo bezdarbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

28.februāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

3.marts
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21.marts
Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

22.marts

 • Eiropas Komisijas paziņojums par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē globālas taisnīgas pārkārtošanas procesam un ilgtspējīgai atveseļošanai
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga