2019.gada 17.aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām.

Pilns direktīvas teksts atrodams šeit:

Līdz 2022.gada 28.jūnijam visām Eiropas Savienības dalībvalstīm direktīvas prasības ir jāpārņem nacionālajos tiesību aktos.

Produktu ražotāji un pakalpojumu sniedzēji direktīvu sāks piemērot no 2025.gada 28.jūnija (ar atsevišķiem izņēmumiem). Līdz ar to no minētā datuma Eiropas Savienības iekšējā tirgū noteiktās jomās varēs izplatīt un sniegt tikai piekļūstamus produktus un pakalpojumus (t.i., lietojami vairāk kā ar vienu sensoro kanālu):

 • Universāldatori (piem., datori, planšetes, viedtālruņi) un to operētājsistēmas;
 • Pašapkalpošanās termināļi (piem., bankomāti, biļešu automāti, rindas kārtas numuriņu automāti u.c.);
 • E-grāmatas un to E-lasītāji;
 • Banku pakalpojumi;
 • E-komercija (t.i., iepirkšanās internetā);
 • 112 tālrunis;
 • Publiskie iepirkumi;
 • Gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdensceļu pasažieru pārvadājumu elementi (piem., tīmekļvietnes, mobilās lietotnes, elektroniskās biļetes, pārvadājumu pakalpojumu informācija (tostarp reāllaika ceļošanas informācijas), interaktīvi pašapkalpošanās termināļi);
 • Patērētāju galiekārtas elektronisko sakaru pakalpojumiem (piem., rūteri,  modemi) un elektronisko sakaru pakalpojumi;
 • Patērētāju galiekārtas audiovizuālo mediju pakalpojumiem un audiovizuālo mediju pakalpojumi (piem., elektroniskie raidījumu apraksti, subtitri, audioapraksti, hibrīdtelevīzija, tīmekļvietnes u.c..).

Labklājības ministrija ir nozīmēta kā direktīvas ieviešanas procesu koordinējošā ministrija  (Valsts sekretāru 2019.gada 28.maija sanāksmes lēmums). Savukārt saturiski par direktīvas ieviešanu līdzatbildīgas ir vairākas ministrijas:

 • Labklājības ministrija (personu ar invaliditāti jautājumi);
 • Ekonomikas ministrija (preču ražošana, importēšana, izplatīšana, e-komercijas pakalpojumi, CE zīme, standartizācijas jautājumi, tirgus uzraudzība un sankcijas);
 • Satiksmes ministrija (elektronisko sakaru pakalpojumi, pašapkalpošanās termināļi, pasažieru pārvadājumu elementi - tīmekļvietnes, elektroniskās biļetes, reāllaika ceļošanas informācija);
 • Finanšu ministrija (publiskais iepirkums, banku pakalpojumi, maksājumu termināļi, bankomāti);
 • Iekšlietu ministrija un Veselības ministrija (112 tālrunis);
 • Kultūras ministrija (audiovizuālo mediju pakalpojumi un e-grāmatas).

Labklājības ministrija Direktīvas prasību pārņemšanai ir izveidojusi darba grupu, kurā iekļautas šādas institūcijas: Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija, Kultūras ministrija, Iekšlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Kultūras informācijas sistēmu centrs, VSIA “Autotransporta direkcija”, VA “Civilās aviācijas aģentūra”.

Piekļūstamības direktīvas ieviešanas provizoriskais laika plāns:

2019. / 2020.

Sākotnējā tiesību aktu analīze un ministriju veiktā juridiskā analīze par piemērotāko Piekļūstamības direktīvas saistību pārņemšanas veidu.

 

28.05.2020.

Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmums (prot. Nr.22 24.§) par līdzatbildīgo ministriju atbildības sadalījumu

 

20.08.2020.

Labklājības ministrijas rīkojums par starpinstitūciju darba grupas izveidi direktīvas saistību pārņemšanai.

 

2020. / 2021.

Ministriju darbs pie nacionālo normatīvo aktu izstrādes direktīvas saistību pārņemšanai, saziņa ar personas ar invaliditāti pārstāvošajām organizācijām, informēšanas pasākumi komersantiem, kurus skars Direktīvas prasības.

 

2021. līdz 28.06.2022.

Tiesību aktu projektu nodošana sabiedrības līdzdalībai un to virzība Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabinetā un Saeimā.

Papildu informāciju par plānotajām aktivitātēm Piekļūstamības direktīvas prasību pārņemšanai ir iespējams iegūt, rakstot uz e-pastu: dace.kampenusa@lm.gov.lv

Informācija par Piekļūstamības direktīvu Eiropas Komisijas mājas lapā:

Eiropas Invaliditātes foruma (European Disability forum) ieteikumi Piekļūstamības direktīvas ieviešanai: