Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  ERAF projekts „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija", Nr. 2.2.1.1/17/I/007 Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „IKT…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Sociālā fonda plus projekts Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība pasākums nr.4.3.5.4. Projekta īstenošanas periods: 2022. gada oktobris – 2028. gada augusts. Kopējais finansējums: 12 470 000 euro, t.sk. ESF…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Mērķis  ir  izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski…
  Informācija par EEZ finanšu instrumenta 2014.- 2021. gada programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem Līguma…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums: "Līdzsvars visiem (B4A)" (Nr. 881676-B4A) Projekta mērķis un galvenās aktivitātes: Projekts paredz dažādus informatīvus un skaidrojošus pasākumus gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” Projekta numurs: Nr. 10.1.2.0/18/TP/007 Mērķis: īstenot informatīvos un publicitātes pasākumus, lai veicinātu sabiedrības informētību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nosaukums: “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Projekta Nr. 11.1.1.0/18/TP/004 Mērķis: atbalstīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Aktualizēts 30.11.2020. Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta)”, projekts Nr: 2.2.1.1/16/I/003 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1…