2021. gada 21. decembrī notika seminārs izglītības iestādēm, kuras nodrošina vai plāno nodrošināt profesionālās apmācības, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un neformālās izglītības ieguvi bezdarbniekiem  un darba meklētājiem. Seminārā tika stāstīts par piekļūstamu un iekļaujošu mācību vidi, kāda tā ir un kāpēc tā ir nepieciešama, kas ir piekļūstamas vides lietotāji,  par dažādiem vides un informācijas piekļūstamības elementiem – iekļaujošu studiju procesu un emocionālo vidi, gan par ērtu piekļūšanu fiziskajai videi, tostarp, gan pārvietošanos starp stāviem, gan pielāgotiem sanitārajiem mezgliem un drošu evakuāciju cilvēkiem ar invaliditāti.

Semināra video ieraksts